ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่เปิดเว็บ “ก๋ำแปงเวียง” ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ตาม QR CODE ข้างล่างค่ะ

|

https://news.thaipbs.or.th/content/304850