ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตองร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

|