ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง e-commerce

|

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและริหารจัดการผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการจำหน่าผลไม้ ผ่านช่องทาง e-commerce ภายใต้ชื่อโครงการ “Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce” รายละเอียดตามเอกสารแนบ