ประชาสัมพันธ์ การสมัครงานราชการทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์​ เว็บไซต์สำนักงาน กพ.

|

https://job.ocsc.go.th/NewUserDetail.aspx