ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ วันที่ 11 เมษายน 2565

|
ประชุมประชาคมของชาวบ้านกับการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่
ประชาชน ร่มเป้นส่วนหนึ่งในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ
คนมักจะนำขยะมาทิ้งจุดที่ขยะเรี่ยราดมาให้ทุกท่านได้รับทราบ และช่วยปรึกษาหารือ ร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และได้ขอเชิญทุกท่านที่เป็นตัวแทน เป็นผู้นำชุมชนมาร่วมรับฟังปัญหา หาวิธีแก้ไข ทุกๆ ท่านอาจมีคำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่ดี ๆ ให้แก่ทางเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ขยะจากที่อื่นแอบนำมาทิ้งในพื้นที่