รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนายกอบต.ท่าวังพร้าว ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำขานหมู่ 7 ต้นแหนน้อย สบวาง เพื่อป้องกันการทุจริต

|

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายรัฐพล นราดิสร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผอ. วิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล โยธาธิการผังเมืองเชียงใหม่ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำขานหมู่ 7 ต้นแหนน้อย สบวางทั้ง 2ช่วงระยะทาง 750 เมตร งบประมาณ 37,250,000 บาท เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น