รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

|

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง สนใจ ติดต่อรายละเอียดการสมัคร งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด 053-025200 หรือสอบถามเพิ่มเติมทางข้อความ Chat head messenger Facebook