รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565

|

               เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  นายธนวัฒน์  สิงห์กันฑ์ นายกอบต.ท่าวังพร้าว ได้แถลงนโยบายต่อสภา  พร้อมประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ ของกำนัล “No gift Policy ”