ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

|

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ของอบต.ท่าวังพร้าว และ สมาชิกสภาอบต.ท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งขยะ บริเวณริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่