สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ แต่สินค้าชำรุด – เสียหาย ใครต้องรับผิดชอบ

|