องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ร่วมกับตัวแทนประชาคมตำบลร่วมตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ซอย 3

|