เพิ่มจุดกล้องวงจรปิดเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

|