เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 คณะจากสำนักงานโยธาธิการผังเมืองเชียงใหม่ นำโดยท่าน วิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล และนายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำขานระยะ 500 เมตร งบประมาณ 23,000,000บาทหมู่ 7 ต้นแหนน้อย-สบวาง เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตเกี่ยบกับการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว

|