เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลท่าวังพร้าว ต้อนรับคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ที่มาลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขอรับงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง หมู่ 5 ท่าวังพร้าว-หมู่ 6 สันควงคำ ต.ท่าวังพร้าว ระยะ 920 เมตร งบประมาณ 80,000,000 บาท

|