ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการ ผู้ป่วยติดเตียง ( Longtermcare ) ประจำตำบลท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาอบต.ท่าวังพร้าวร่วมกับ รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ผู้นำอ.ส.ม. เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการ ผู้ป่วยติดเตียง ( Longtermcare ) ประจำตำบลท่าวังพร้าว ณ ห้องประชุมสภาอบต.ท่าวังพร้าว