โครงการจิตอาสาพระราชทาน

|

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมกัประชาชนในพื้นที่และ อำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาพื้นที่ ณ โรงเรีนผู้สูงอายุตำบลท่าวังพร้าว