โครงการธรรมะสัญจร

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินโครงการธรรมะสัญจร ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมและถวายเทียนพรรษา