โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอสันป่าตอง

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ขอแสดงความยินดีกับ นางคำใส คมแปงยศ ที่ได้รับรางวัล สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ตำบลท่าวังพร้าว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา